Περίληψη Πρότασης

Οι εμπλεκόμενοι Ερευνητικοί /Ακαδημαϊκοί (4)έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον 3 Ιδιωτικών φορέων και θα συνεργαστούν για την παραγωγή 2 καινοφανών προϊόντων/σκευασμάτων, που θα παραχθούν μέσω καινοτόμων βιοτεχνολογιών. Θα δημιουργηθούν δύο διατροφικά υψηλής ποιότητας υγειοπροστατευτικά συμπληρώματα από προϊόντα αρχικά φυτικής προέλευσης. Το Σκεύασμα (Α) θα παραχθεί από Μικροβιακά Εργοστάσια που έχουν μεταβολικά τροποποιηθεί (τεχνολογία Συνθετικής Βιολογίας), θα περιέχει ως κύριο συστατικό του καθαρή Υδροξυτυροσόλη (ΗΤ, Ηydroxytyrosol), που θα απομονωθεί από υγρές καλλιέργειες Escherichiacoli. Το Σκεύασμα (Β) θα συνίσταται από έναν συνδυασμό αιθέριων ελαίων προερχόμενα από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, που θα απομονωθούν από επιλεγμένους βιότυπους υψηλής ελαιοπεριεκτικότητας,Ικαριώτικης ρίγανης (Origanumvulgarevar. hirtum), φασκόμηλου (Salviasp) και κρίταμου (Crithmummaritimum).Μετά από την παρασκευή τους τα Σκευάσματα Α και Β θα ελεγχθούν ως προς την ενδεχόμενη τοξικολογική τους δράση με in-vitro και in-vivo βιοδοκιμές σε κυτταρικές σειρές μυών και σε πειραματόζωα αντίστοιχα, εάν και ποιες δοσολογίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία βιολειτουργικών τροφίμων με βάση το ελαιόλαδο και το μέλι.

Περιγραφή & Στόχοι του Έργου

Τέσσερεις Ερευνητικοί και τρεις Ιδιωτικοί φορείς συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου που σκοπό έχει την παραγωγή 2 καινοφανών προϊόντων/σκευασμάτων μέσω καινοφανών διεργασιών Βιοτεχνολογίας (κλάδος Συνθετικής Βιολογίας).

Το έργο ANTIOX-PLUS συνεισφέρει στη παραγωγή αποτελεσμάτων, τα οποία θα δώσουν ώθηση σε ένα τμήμα της ελληνικής οικονομίας, και ιδιαίτερα σε αυτό που σχετίζεται με την δημιουργία λειτουργικών και καινοφανών τροφίμων.

Εισάγοντας καινοτομία στο τρέχον επίπεδο πρακτικής και έρευνας, το έργο ANTIOX-PLUS φέρνει στο προσκήνιο αντικείμενα έξυπνης εξειδίκευσης στο χώρο των τροφίμων, αφενός με την αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας και των επιλεγμένων βιοτύπων των Φαρμακευτικών προϊόντων, μετατρέποντάς τα σε λειτουργικά τρόφιμα. Παράλληλα, το ANTIOX-PLUS συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (συνθετικής βιολογίας), για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων τελικών προϊόντων όπως συμπληρωμάτων διατροφής και βιολειτουργικών τροφίμων.

Πρώτες ύλες & Παραγόμενα προιόντα

Δυο πολύ σημαντικά προϊόντα της Ελληνικής γεωργίας, το ελαιόλαδο και το μέλι, θα χρησιμοποιηθούν σαν βάση για τον εμπλουτισμό τους με Υδροξυτυροσόλη σε καθαρή μορφή η οποία θα παραχθεί κατά την διάρκεια του έργου μέσα από διαδικασίες ζυμώσεων από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια, και με μείγμα αιθέριων ελαίων από τα φυτά ρίγανη, φασκόμηλο, και κρίταμο.Τα ενισχυμένα αυτά προϊόντα τα οποία με την προσθήκη των σκευασμάτων θα μπορούν να χαρακτηριστούν σαν λειτουργικά τρόφιμα, θα αξιολογηθούν ως προς τις οργανοληπτικές και οργανοχημικές τους ιδιότητες και να τεκμηριωθεί η ασφαλή χρήση τους από τον άνθρωπο.Οι τεχνικές μελέτες από τις διαδικασίες παραγωγής θα συνεπικουρηθούν από αντίστοιχες οικονομοτεχνικές μελέτες που θα τεκμηριώσουν την έξοδο στην αγορά ενός καθ’ όλα καινοτόμου προϊόντος Βιοτεχνολογίας. Επίσης, θα μορφοποιηθούν εναλλακτικά συμπληρώματα διατροφής σε μορφή κάψουλας ή δισκίου ανάλογα με την πορεία της βιομηχανικής έρευνας, για την περίπτωση που τα νέα καινοφανή προϊόντα δεν καταφέρουν να εξυπηρετήσουν και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν (άρωμα, γεύση, μετάγευση, γλυκύτητα), για να ελκύσουν τον καταναλωτή.

Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας

Η βιοτεχνολογία εξακολουθεί να αποτελεί ένα ταχέως εξελισσόμενο τομέα με άμεση ή δυνητική σημασία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής. Οι σύγχρονες εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην ανθρώπινη υγεία αντιπροσωπεύουν το 5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του φαρμακευτικού τομέα (τιμές 2002 είναι περισσότερο σήμερα) και περίπου το 0,04% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι έμμεσες επιπτώσεις αυξάνουν τα στοιχεία αυτά. Γενικά, η σύγχρονη βιοτεχνολογία χρησιμοποιείται για το 1,31-1,57% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από τον τομέα πρωτογενούς παραγωγής και τον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Εμπορική αξιοποίηση

  • Η εμπορική αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου ANTIOX-PLUS αναμένεται να αποφέρει οικονομικό όφελος τόσο για τους συμμετέχοντες σε αυτό, όσο και για τους φορείς που αποτελούν τους «τελικούς χρήστες» των αποτελεσμάτων (καταναλωτές).
  • Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του κράτους, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την αξιοποίηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που δημιουργεί.
  • Η εμπορική αξιοποίηση θα γίνει με την παραγωγή και πώληση των καινοφανών διατροφικών σκευασμάτων που δρουν κυρίως ως υγειοπροστατευτικά συμπληρώματα διατροφής.
  • Τα αποτελέσματα του έργου ANTIOX-PLUS αναμένεται να οδηγήσουν στην ανακάλυψη νέων και ταυτόχρονα παραδοσιακών προϊόντων αιχμής (ελαιοκομικό προϊόν, ενισχυμένο μέλι, κλπ) και να οδηγήσει στα παρακάτω αναμενόμενα αποτελέσματα συνοψίζονται.